Projekt "Płomyk POROZUMIENIA"

NGO "Skrzydła dla Rodziny" we współpracy z Fundacją "Skrzydła dla Edukacji" w Lublinie ogłasza dobrą wiadomość! Mianowicie - wspólnie wygraliśmy projekt "Płomyk POROZUMIENIA".
Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Illustration

Co to znaczy?

Będziemy «zapalać» do budowania zdrowych relacji i zrozumienia w rodzinie i przestrzeni edukacyjnej.Naszym celem jest poprawa jakości komunikacji oraz zapewnienie szkoleń i wsparcia dla 48 specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, dlatego już teraz możemy zaprosić na szkolenie z międzynarodowego programu «Słowa są oknami lub ścianami». Jest to międzynarodowy program profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie zachowaniom problemowym u dzieci poprzez nauczenie ich wyrażania swoich emocji i potrzeb.
Program ten oparty jest na idei NVC (Porozumienie bez przemocy) Marshalla Rosenberga - uczy otwartego wyrażania uczuć, rozpoznawania, nazywania i zaspokajania potrzeb bez naruszania granic i potrzeb drugiej osoby, co z kolei przyczynia się do budowania głębokich i zdrowych relacji, ogólnego dobrostanu - niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w życiu.
Instruktorami programu mogą zostać psychologowie, pedagodzy, doradcy rodzinni pracujący z dziećmi i młodzieżą w wieku 10-19 lat.
SŁOWA SĄ OKNAMI LUB ŚCIANAMI (SOŚ)Międzynarodowy program szkoleń psychoprofilaktycznych autorstwa Marii Skowrońskiej i Sylwii Tyszkiewicz.
Struktura kursuInstruktorzy uczestniczą w 2-dniowym szkoleniu STACJONARNYM (16 godzin dydaktycznych), podczas którego otrzymują kwalifikacje, materiały i licencję do prowadzenia serii 16 jednogodzinnych spotkań w programie SOŚ w empatycznej atmosferze, które pomogą dzieciom i młodzieży : poprawić ich samopoczucie, motywację do nauki, pracy i twórczości oraz zredukować stres; nauczyć się nazywać i wyrażać swoje uczucia oraz rozpoznawać i konstruktywnie zaspokajać swoje potrzeby; przełamać schematy myślowe, które prowadzą do złości i depresji;  wzmocnić poczucie własnej wartości; nauczyć się brać odpowiedzialność za swoje myśli, uczucia i działania bez osądzania i krytyki;  zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je poprzez empatyczne relacje;  osiągnąć stabilność emocjonalną.

Wzmacniacz

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration