Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej 

Wartościowy program edukacyjny uczy dzieci budowania poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, budowanie dobrych relacji i optymistycznego podejścia do wydarzeń, które napotykamy w życiu.

Kiedy się zranimy lub skaleczymy, biegniemy po plaster lub bandaż z naszej apteczki. Ale co z sytuacjami, w których trzeba poradzić sobie z trudnymi emocjami i wewnętrznymi zmaganiami lub odnaleźć dobry nastrój i nadzieję? Podczas wspólnych spotkań każde dziecko tworzy własną Apteczkę Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i uzupełnia ją przy pomocy tematów poruszanych podczas spotkań, a które są ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania dziecka.
Program pomaga dzieciom rozwijać umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez pracę nad uważnością, budowanie pozytywnych przekonań, pewności siebie i zrozumienia innych.

Illustration

Celem programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci w wieku 7-13 lat, a także przygotowanie ich do samodzielnego pokonywania trudnych sytuacji, wzmacnianie odporności na stres oraz kształtowanie optymistycznego, pozytywnego nastawienia do życia.

W programie Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Wykorzystano koncepcję UWAŻNOŚCI (Mindfulness) oraz metodę redukcji stresu opracowaną przez Jona Kabat-Zinna, opartą na świadomej uważności. Na ich podstawie zaproponowano zadania rozwijające i wzmacniające następujące umiejętności:

● rozpoznawanie i nazywanie uczuć,● uważne słuchanie,● współpraca,● budowanie dobrych relacji z innymi,

● identyfikacja i transformacja ograniczających przekonań,● kształtowanie postawy życiowej: optymizmu, współpracy, kreatywności, wytrwałości, dbałości o zdrowie, szczerości, życzliwości, dobroci, wdzięczności i wolności do marzeń.

Program składa się z 10 modułów, w których na każdy moduł można poświęcić 3 lub 4 spotkania, w zależności od potrzeb grupy. Program można realizować w ciągu jednego roku szkolnego, spotykając się z grupą raz w tygodniu.

Tematy, z którymi spotkają się dzieci:

1. Apteczka skarbów - jak leczyć rany duszy?2. Optymizm - jeśli myśleć pozytywnie, będzie łatwiej!3. Przyjaźń - wyrażaj miłość i przyjaźń!4. Kreatywność - ucz się przez całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

5. Wytrwałość - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg długodystansowy!
6. Zdrowie fizyczne - dbaj o swoje zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawi Twoje samopoczucie!
7. Szczerość - nie komplikuj swojego życia!

8. Życzliwość - staraj się rozumieć i wspierać innych!
9. Wdzięczność - wyrażaj wdzięczność za wszystko, co napotykasz!
10. Marzenia - zdefiniuj swoje cele i podążaj za marzeniami!

Czy jesteś gotowy, aby do nas dołączyć?

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy