Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

«Szkoła dla Rodziców i Wychowawców» to międzynarodowy psychoedukacyjny program profilaktyczny (autorstwa Joanny Sakowskiej).
Celem Szkoły jest wsparcie rodziców, nauczycieli i wychowawców w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Opanowanie umiejętności lepszej komunikacji między dorosłymi i dziećmi oraz poznanie skutecznych metod wychowawczych. Nauka prowadzenia otwartego i konstruktywnego dialogu w rodzinie i w szkole oraz kształtowania mocnej więzi emocjonalnej między dorosłymi i dziećmi. Jeśli chcemy zmiany w zachowaniu dziecka, musimy najpierw popracować nad zmianą nas samych. Programy Szkoły mają na celu również przeciwdziałanie problematycznym zachowaniom (złym nawykom) dzieci i młodzieży.

Illustration

Program składa się z trzech części, z których każda obejmuje 40 godzin szkoleniowych. Jedna część to 10 sesji szkoleniowych (jedno spotkanie w tygodniu) w zamkniętej grupie 12-15 osób. Część I dotyczy relacji dorosły-dziecko: «Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły». Część II uczy, jak budować relacje między dziećmi: «Rodzeństwo bez rywalizacji». Część III skierowana jest do rodziców i opiekunów nastolatków: «Nastolatek».
W Polsce Szkołę dla Rodziców i Wychowawców koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN) w Warszawie. W 2004 roku program został włączony do Krajowego Planu Działań na Rzecz Dzieci, rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W latach 2007-2022 w Szkole dla Rodziców i Wychowawców prowadzonej w placówkach oświatowych wzięły udział 75 772 osoby (rodzice i opiekunowie). Program jest również rozwijany na Litwie, a w Ukrainie rodzice uczą się od 2015 roku. Aby zostać instruktorem programu i otrzymać niezbędne materiały metodyczne, należy ukończyć 40-godzinne szkolenie w formie warsztatowej.

Tematy spotkań części I 

● Poznanie się, kontrakt, integracja. Określenie celu wychowania, priorytetów;● W jaki sposób nauczyć dziecko granic i ograniczeń, aby chciało je zaakceptować;● Uczucia i emocje - skąd się biorą i jak z nimi żyć;

● Jak pomóc dzieciom radzić sobie z własnymi emocjami;● Zachęcanie dziecka do współpracy;● Jak karać dziecko, żeby wychowywać, a nie "tresować";

● Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów;● Zachęcanie dzieci do samodzielności;● Uwolnienie dzieci od odgrywania ról;● Pochwała (aprobata), która zachęca, wychowuje, a nie psuje.

Rodzicom program daje możliwość: 

● Polepszyć relacje z dziećmi;● Lepiej zrozumieć siebie i swoje reakcje w relacjach z dziećmi;● Zrozumieć dzieci, ich potrzeby, reakcje, zachowanie;● Przewartościować stosowane dotychczas zasady i metody wychowawcze;

● Odkryć i nauczyć się, jak wykorzystywać w praktyce swoje umiejętności rodzicielskie, których nie byli w pełni świadomi;● Poznać nowe skuteczne metody wychowawcze;

● Zrozumieć, że przyczyną ich problemów wychowawczych nie jest "dziecko z problemami", ale niewłaściwie zbudowana relacja z dzieckiem, co motywuje ich do pracy nad sobą;● Podzielić się swoim doświadczeniem i wzbogacić się doświadczeniem innych rodziców.

Szkoła «uczy» - nie oznacza to, że nauczy. Wychowanie jest procesem. Szkoła pokazuje kierunek, w którym powinniśmy iść. Efekty zależą od aktywnego udziału rodziców i ich wytrwałości.


Illustration
Illustration
Illustration

Opinie

Katarzyna

Odważnie do przodu! Pouczające i niezwykłe szkolenie! Zmienił mnie? Zdecydowanie! Patrzę na wszystko pod innym kątem. Ucz się siebie, a nie dzieci! Zrób pierwszy krok w kierunku harmonii w relacjach rodzinnych. Szczerze polecam „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”

Maryja

Polecam Szkołę Dla Rodziców i Wychowawców, bo zmienia świat wewnętrzny. Otwiera horyzont możliwości i pomysłów. Uczy dostrzegać to, czego nie zauważamy lub nie widzimy. Rozpościera skrzydła, które „pomogły” szkodzić w życiu.... Pomaga budować fundamenty realnych wartości życiowych, na których buduje się dom marzeń, nadziei i możliwości na przyszłość...

Wiara

Uważam, że „Szkołę” powinna odwiedzić każda rodzina. Rodzice zobaczą swoje dzieci w nowy sposób, nauczą się je słuchać i rozumieć. „Szkoła” sprawi, że zrozumiesz wszystkie wartości rodziny, opanujesz emocje... nauczysz dzieci samodzielności i właściwie je chwalisz.

Ludmiła

Wiedzy nigdy za dużo. Zwłaszcza wiedza o sobie, swoim dziecku, swojej rodzinie. Kluczem do szczęścia jest znalezienie kluczy do tych trzech. Szkoła zdejmuje ciężar nieporozumień, wyciera zakurzone okno na świat, reguluje wewnętrzny kompas lub potwierdza obrany kurs. Komunikacja na żywo w kręgu Twoich ludzi to bezcenny czas spędzony w Twoim samotnym i bezcennym życiu.

Andrzej

Uważam, że „Szkołę” powinna odwiedzić każda rodzina. Rodzice zobaczą swoje dzieci w nowy sposób, nauczą się je słuchać i rozumieć. „Szkoła” sprawi, że zrozumiesz wszystkie wartości rodziny, opanujesz emocje... nauczysz dzieci samodzielności i właściwie je chwalisz.

Czy jesteś gotowy, aby do nas dołączyć?

Zapewniamy wartościowe i interesujące szkolenia.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy