INFORMACJE O PROGRAMIE«SKRZYDŁA NADZIEI»

Illustration

Program ma na celu rozwijanie u dzieci odporności psychicznej, uważności, odporności na stres, umiejętności rozwiązywania konfliktów, ochrony granic i regulacji emocjonalnej. Program został opracowany ponad dziesięć lat temu i jest z powodzeniem wdrażany w wielu szkołach w Polsce, gdzie jest jednym z najlepszych programów profilaktyki zdrowia psychicznego, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
Od początku wojny w Ukrainie grupa polskich i ukraińskich specjalistów wraz z twórcami programu przetłumaczyła i dostosowała "Apteczkę Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" do ukraińskich realiów oraz przeprowadziła szereg szkoleń przygotowujących ukraińskich nauczycieli, psychologów i pedagogów do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie ze standardami i wymogami programu. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat.
Adaptacja programu oraz przeszkolenie specjalistów odbyło się w ramach projektu „Skrzydła Nadziei”, finansowanego z programu „Wspieramy Ukrainę” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt został zrealizowany przez Fundację Skrzydła dla Edukacji, Centrum Pozytywnej Edukacji oraz NGO Skrzydła dla Rodziny.

Programy profilaktyczne i edukacyjne wspierające zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych

- Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej; - Emocjonalne SOS; - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców; - Słowa są oknami lub ścianami; - Cyfrowy detoks;
Szczegóły dotyczące wymienionych programów wsparcia można sprawdzić, pobierając plik ze strony NGO "Skrzydła dla Rodziny”.